Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Ježečci

tel.: 565 599 272

Pedagogické vedení:

Kubů Jana - učitelka

Michalková Jana - učitelka

Přibylová Aneta DiS. - učitelka

Počet dětí ve třídě: 28

 

Charakteristika třídy

Ve  třídě ježečků nás děti oslovují křestním jménem. Klademe důraz na naplňování všech potřeb dětí a vedeme děti k samostatnosti, rozvíjení prosocionálního cítění, vzájemného respektu, podpoře maximálního rozvoje klíčových kompetencí.

V průběhu roku poznáváme lidové tradice a zvyky formou písní, říkadel a tanečních her pro děti, které v nich probouzejí radost z rytmu a pohybu a získávání nových poznatků a dovedností.

Pořádáme celodenní tematické výlety a 1x měsíčně tematické výpravy do přírody za poznáním.

Zdraví a fyzickou zdatnost dětí podporujeme trampolíningem, návštěvou sauny a pobytem v perličkovém bazénu. Rádi navštěvujeme různé kulturní akce a využíváme permanentku do ZOO a programy Pod Povrchem a  pravidelnými návštěvami knihovny, divadel a galerií.

Zaměřujeme se na rozvíjení spontánní hry, která vychází z přirozených potřeb dítěte a jejímž prostřednictvím se aktivně vypořádává se světem.

Polytechnické dovednosti rozvíjíme v polytechnické dílně Snažíme se o radostnou a klidnou atmosféru ve třídě a naší prioritou je šťastné a spokojené dítě, které se do školky těší.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru