Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Obecné informace

Mateřská škola Bystrouška, která je budována Statutárním městem Jihlava v rámci projektu Integrovaného regionálního operačního programu, bude uvedena do provozu na podzim roku 2019 a navýší tak kapacitu pro předškolní děti v Jihlavě o 100 míst. Školka bude rozdělena na čtyři stejně velké třídy, každá pro 25 dětí. MŠ bude odloučeným pracovištěm Mateřské školy a Speciálně pedagogického centra Jihlava.

Dětem budou k dispozici nejen prostorné třídy a stálé ložnice, ale i možnost navštěvovat prostory zaměřené na zlepšování, udržování a další rozvoj celkové kondice organismu dítěte, pracovat v dílně zaměřené na polytechnickou výuku, seznámit se s keramikou a trávit čas na zahradě s mnoha herními prvky.

Dále bude MŠ nabízet dětem výuku německého a anglického jazyka formou her, logopedickou péči vedenou kvalifikovaným logopedem, využívání interaktivní tabule, plavecký výcvik, celodenní výlety v blízkém i vzdálenějším okolí, návštěvy divadelních představení a další aktivity.

Předpokládaný denní režim dne v Mateřské škole Bystrouška, Na Dolech

Čas Aktivita Příchod Vyzvedávání  Internátní provoz
5:00-6:00 Vstávání, hygiena u spících dětí. Příchod dětí. A N A
6:00-6:30 Snídaně pro spící děti. Příchod dětí. A A N
6:30-8:30 Příchody dětí. Činnosti dětí vzdělávacího plánu. A A N
8:30-8:50 Hygiena, svačina, hygiena. N N N
8:50-9:30 Činnosti dětí dle vzdělávacího plánu. N N N
9:30-11:15 Pobyt venku. N N N
11:15-12:00 Hygiena, oběd, hygiena N N N
12:00-12:15 Příprava na odpočinek. A A N
12:15-14:00 Odpočinek, klidové aktivity, vstávání, hygiena. A N N
14:00-14:30 Svačina, hygiena. N N N
14:30-17:00 Činnosti dětí dle vzdělávacího plánu ve třídě nebo na zahradě. N A N
17:00-17:45 Hygiena, večeře, hygiena. N A N
17:45-18:00 Volné hry dětí, rozcházení. Běžný provoz. A A N
18:00-18:45 Volné hry dětí, rozcházení. Internátní provoz. A A A
18:45-19:00 II. večeře, hygiena A A A
19:00-20:00 Večerní hygiena, ukládání k spánku, čtení před usnutím. N N A
20:00-5:00 Noční klid s dozorem. N N A

Legenda: A - ano, je možno, N - ne, není možno

 

Přidáno 2. 4. 2019, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru