Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Vlčata

tel.: 565 599 274

Pedagogické vedení:

Radka Berková - učitelka

Bc. Edita Melicharová - učitelka

Počet dětí ve třídě: 24

 

Charakteristika třídy

Třída vlčat je také běžnou třídou pro děti věkově smíšené ve věku 3 – 6 let.

Vzdělávání je vázáno na individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. aktivity zaměřené na prožitkového učení a používání prvků efektivní komunikace při práci s dětmi.

Významnou roli hraje vedení děti k empatickému a prosociálnímu postoji a rozvoj sociální gramotnosti (jako prevence sociálně patologických jevů). V rámci celodenního režimu je zařazován partnerský přístup, rozvoj soustředěnosti, sledování individuálních potřeb, učení se v souvislostech a praxí, podpora samostatnosti a zodpovědnosti.

 Při práci s dětmi se zaměřujeme na rozvoj jednotlivých gramotností – předčtenářské, před-matematické, informační, sociální gramotnosti a dále pracujeme na rozvoji výtvarného, tělovýchovného, environmentálního cítění a prožívání a podporujeme děti v multikulturním vzdělávání.

Třída využívá saunování, vířivku, polytechnickou dílnu a seznámení se s technikou práce s keramickou hlínou v budově školy.

Důraz klademe rovněž na přípravu předškoláků, rozvíjíme jejich klíčové dovednosti a zdokonalujeme schopnosti, které vedou k úspěšnému zvládnutí první třídy ZŠ. Děti vedeme ke vztahu ke své osobě, k druhému, k okolí, k přírodě, ke světu.

V průběhu roku organizujeme nejrůznější kulturní a jiné akce – divadelní představení, návštěvy muzeí, galerií, výlety, setkání s rodiči

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru