Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Zajíčci

tel.: 565 599 273

Pedagogické vedení:

Bartáková Dana – učitelka

BcA. Maršánová Monika  - učitelka

Martina Havlátová  - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 28

 

Charakteristika třídy

Třída Zajíčků je heterogenní třídou pro děti ve věku od 3-7 let.

Aktivně se zapojujeme do vzdělávacích akcí a do projektu " Srdce s láskou darované" a "Jsem laskavec"

Rádi navštěvujeme ZOO a program PodPovrch a dále různá kulturní akce.

Pro rodiče pořádáme 2x ročně tvořivé odpoledne s dětmi.

Děti pracují s keramickou hlínou, nabízíme jim rozmanité činnosti, které vedou k rozvoji polytechnické výchovy.

Pro starší děti bude v letošním roce zařazeno „Zdravé pískání“. Pro předškoláky zařazujeme přípravu na vstup do ZŠ(grafomotorika, logopedické chvilky, výtvarné a pracovní činnosti).

Děti vedeme k vzájemnému respektu a k úctě.

Do kolektivu jsou integrovány děti s lehkým zdravotním postižením.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru