Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace

Liščata

tel.: 565 599 270

Pedagogické vedení:

Bc. Vendula Boučková – vedoucí učitelka (tel.:565 599 270)

Tereza Francálková, DiS.

Simona Kosaková - asistent pedagoga

Počet dětí ve třídě: 28

 

Charakteristika třídy:

Do třídy Liščat jsou zařazeny přednostně děti, které využívají internátní provoz. 

Skupina dětí je zde věkově smíšená. Děti se tak lépe naučí vycházet nejen s vrstevníky, ale i s dětmi mladšími a staršími. Snadněji si také osvojí správné sociální návyky. 

Ve třídě společně vytváříme přátelskou atmosféru bez her podporujících soutěživost a rivalitu mezi dětmi. Dbáme na rozvoj vzájemného respektu a rozvoj klíčových kompetencí. V průběhu roku budeme navštěvovat mnoho kulturních akcí v našem městě a získávat tak základní znalosti například o lidových tradicích. Při našich malých i velkých výletech do okolí poznáme přírodu a její tajemství.

Třídu Liščat pravidelně navštěvuje skřítek Waldi, který děti pomocí her, písní a krátkých veršů seznamuje se základy německého jazyka. 

V případě zájmu se děti mohou zúčastnit pobytu na školce v přírodě, který se snažíme zařadit alespoň jednou v každém školním roce.

V polytechnické dílně se naučíme pracovat s nářadím a keramickou hlínou. 

Hlavním cílem naší práce je dítě, které je ve školce spokojené a těší se na nás i na ostatní kamarády.

Náhradní Vánoční focení Úterý 28.11.2023

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru